โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ข้าราชการครู - บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายศิรชัช สนิทวรสกุล

  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ)

 • thumbnail

  นายทรงกรด มากมี

  ครู

 • thumbnail

  นายกมนทรรศฐ์ โสดึ

  ครู

 • thumbnail

  นางปวีรักษ์ พงษ์พานิช

  ครู

 • thumbnail

  นายสุวิทย์ แก้วอุสาห์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายธนัตถ์ เมืองแมน

  พนักงานราชการ

^