โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ข้าราชการครู - บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายวราวิช อุดพ้วย

  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

 • thumbnail

  นายศรัณย์ พรหมอินทร์

  ครู

 • thumbnail

  นางรัตนา คล้ายใจตรง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเกศินี เชื้อนุ่น

  ครู

 • thumbnail

  นายภาณุวัฒน์ บุญเทียน

  ครู

 • thumbnail

  นายปพนธนัย ปัดถาวะโร

  ครูอัตราจ้าง

^