โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ข้าราชการครู - บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสุภัชชา น้อยเจริญ

  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย)

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี เมืองแมน

  ครู

 • thumbnail

  นางปารีณา กะตะศิลา

  ครู

 • thumbnail

  นายธีระ หล้าทน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอรทัย วัฒนสิงห์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสมฤทัย เตรณานนท์

  ครู

 • thumbnail

  นายวรวุฒิ ขวัญนอน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเบญจมาศ น้อยบำเหน็จ

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

^